TSI is een krachtig HR-instrument en het meet Gedrag (evt. incl. Drijfveren). Het gedragsprofiel vertelt hoe de deelnemer handelt, hoe deze zich gedraagt.
Het geeft een helder beeld van de manier waarop de deelnemer zaken benadert en de wijze waarop deze op de omgeving reageert. Een TSI-profiel is geen test.
Gedrag is immers niet goed of fout. Elke gedragsstijl heeft, afhankelijk van de situatie, zijn sterke en aandachtspunten.
TSI analyseert de vele combinaties en hoe sterk zij het gedrag beïnvloeden.
De validiteit van het TSI-profiel ligt rond de 90%.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld rapportage (TSI: Gedragsanalyse)

 

Klik hier voor een voorbeeldrapportage (PSM: Gedragsanalyse + Drijveren)