Op basis van een assessment of een TSI-gedragsanalyse volgt vaak een traject van coaching.   

 

Vooraf worden heldere doelen gesteld en de aanpak vastgesteld en gecommuniceerd. In een aantal coachmomenten wordt hier aan gewerkt, waarbij de bestaande c.q. toekomstige praktijk centraal staat.