De volgende testen zijn beschikbaar:

 

Beroepskeuze

 


360 graden competentietest
Deze test geeft snel en betrouwbaar weer wat iemand zijn sterkste competenties vindt en hoe anderen hem/haar op deze competenties beoordelen.

Beroepentest voor studiekeuze
De speciale situatie van jongeren tijdens beroeps- en studiekeuze vraag om deze speciale test. Vooral het onderdeel met gedwongen keuze vragen weerspiegelt de werkelijkheid goed.

Beroepskeuzetest
Deze breed inzetbare beroepskeuzetest voor hoger opgeleiden (mbo, hbo en wo) biedt een volledig beeld van iemands persoonlijkheid en het soort werk dat daar bij past.

Beroepskeuzetest elementaire beroepen
Brede meting voor (ander) passend werk op het niveau lbo en sociale werkvoorziening.

Beroepskeuzetest fundamentele beroepen
Speciaal voor jongeren en volwassenen met een lager opleidingsniveau van vmbo tot en met mbo-2 biedt deze test een breed richtinggevend advies.

Carrièreankers (theorie Schein)
Bepaal snel welke carrièreankers jij het belangrijkst vindt.

Competentietest
Deze test geeft snel en betrouwbaar weer wat iemand zijn sterkste competenties vindt.

Groepsrollentest
Bepaal zeer snel en eenvoudig welke groepsrol het best bij jou past.

Nederlandse werkwaardentest
Deze test geeft snel en betrouwbaar weer welke werkwaarden iemand echt belangrijk vindt.

 

Beroepsspecifiek


Managementtest
Deze test geeft een heldere beschrijving van iemands managementstijl en een vergelijking met Nederlandse (top)managers op een schaal voor managementkenmerken.

Marketing en sales potentieel test
Deze test geeft een heldere indicatie van iemands potentieel om een succesvolle marketing en sales professional te zijn.

Cognitieve capaciteiten
Analogieën hoger niveau
Deze test geeft een snelle schatting van iemands capaciteit om analogieën op te lossen

Analogieën middelbaar niveau
Deze test geeft een snelle schatting van iemands capaciteit om analogieën op te lossen

Cijferreeks hoger niveau
Deze test geeft een snelle schatting van iemands capaciteit om logische cijferreeksen op te lossen

Cijferreeks middelbaar niveau
Deze test geeft een snelle schatting van iemands capaciteit om logische cijferreeksen op te lossen

Grammaticatoets
Bepaal snel en eenvoudig het niveau van beheersing van grammatica en spelling van de Nederlandse taal.

IQ test
Deze IQ test geeft snel en betrouwbaar een echte IQ score ten opzichte van de NL beroepsbevolking.

Woordenschattest HBO niveau
Bepaal snel en eenvoudig het inzicht in woordkennis van de Nederlandse taal op HBO niveau bij (jong) volwassenen.

Woordenschattest MBO niveau
Bepaal snel en eenvoudig het inzicht in woordkennis van de Nederlandse taal op MBO niveau bij (jong) volwassenen.

Woordenschattest VBO niveau
Bepaal snel en eenvoudig het inzicht in woordkennis van de Nederlandse taal op VBO niveau bij (jong) volwassenen.

 

Persoonlijkheid


Enneagramtest
Deze test geeft snel en betrouwbaar weer welke enneagramtypen het meest en het minst op iemand van toepassing zijn.

Jung persoonlijkheidstest
Deze test geeft snel en betrouwbaar weer welke van de 16 persoonlijkheidstypen van Jung op iemand van toepassing zijn.

Kerntyperingtest
Deze test geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering (persoonlijke SWOT) van iemands sterke kanten en valkuilen.

Nederlandse persoonlijkheidstest
Deze test geeft snel en betrouwbaar een zeer uitgebreide persoonlijkheidsbepaling op de Big Five factoren en 30 onderliggende schalen.

Persoonlijkheidstest
Deze test geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering van iemands persoonlijkheid op basis van de best gevalideerde persoonlijkheidstheorie ter wereld (de Big Five).

Werkstijltest
Deze test geeft snel en betrouwbaar een kernachtige profilering van iemands persoonlijkheid (op basis van de Big Five) en de daarbij horende werkstijl en passende werkomgevingen.